Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Søndergård Syd

 

 

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 26. oktober 2023 klokken 19:00

Afholdes i Fælleshuset Søndergårds allé 69

 

 

 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent, takstblad og eventuelle bidrag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er formand Karsten Dueholm, modtager genvalg
  2. På valg er bestyrelsesmedlem

Mia Knudsen, modtager genvalg

Niels Preysz, modtager genvalg

 1. Suppleanter
 2. Revisorer og revisorsuppleanter
 1. Eventuelt

 

Budget og forslag til kontingent, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest torsdag d. 5. oktober 2023

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 19:00, Forslag sendes til: sondergaardsyd@gmail.com

Eventuelle indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest torsdag d. 19. oktober 2023

 

Foreningens hjemmeside adresse: www.sondergaardsyd.dk

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Karsten Dueholm

Formand                        

 

 

 

 

 

 

 

Måløv d. 29. september 2023


Regnskab 2022
 Budget 2024
 Takstblad 2024


 

Kontakt

Du kan kontakte os her

Fejlmelding TV, Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00