Nyt om overdragelse af foreningens antenneanlæg, samt referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Der blev d.25.5.2023 afholdt ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søndergård Syd (GFSS).

Bestyrelsen søgte medlemmernes mandat til overdragelse af foreningens antenneanlæg til SmørumNet.

Baggrunden for at bestyrelsen søgte dette mandat:

Antenneanlægget

      Dansk kabel TV etablerede anlægget i 2002, i forbindelse med byggemodning af området

      Ballerup Kommune betalte anlægget og overdragede det efterfølgende til GFSS i 2009

Antenneanlægget i dag

Anlægget er ikke tidssvarende, kan ikke levere højere hastigheder end 300 Mbit/sek. Bygget på gammel standard

      Anlægget er i visse perioder kapacitetsudfordret.

      Tilbud på ombygning 411.000,- inkl. moms

      Ingen leverandører vil, i dag, tage den omkostning.

Nu og fremadrettet

      Der vil af forskellige årsager, fremadrettet være medlemmer der skal / kan benytte anlægget.

      Bestyrelsen ønsker at disse medlemmer også skal sikres en mulighed for hurtig / stabil Internet og TV

      Fremtidssikre denne mulighed.

Ejerforhold/ omkostningsfordeling

      Medlemmerne af GFSS ejer i fællesskab anlægget

      Omkostningerne fordeles ligeligt mellem samtlige medlemmer, uagtet at nogle medlemmer ikke benytter anlægget, da de bor i områder / parceller, hvor det er YouSee der ejer anlægget i parcellen

Kan GFSS betale ombygningen / opgraderingen.

      Tilbud på ombygning 411.000,- inkl. moms

      Teoretiskset ja.

      Eller hvem skal betale

      Alle medlemmer?

      De medlemmer der er / kan tilsluttes?

      De medlemmer der benytter anlægget?

 

Fordele ved overdragelse

      GFSS har ingen omkostning til opgradering!

      GFSS sparer ca. kr. 10.000,- årligt i strøm.

      GFSS løser problematikken omkring omkostnings fordeling.

      Medlemmer på GFSS anlægget vil opnå store besparelser, på TV-pakker og Internet.

      Medlemmer af GFSS anlægget vil blive individuelle medlemmer af SmørumNet.

 

Referat fra Generalforsamlingen

Referat af ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Søndergård Syd torsdag d. 25.05.2023 afholdt i fælleshuset

kl.19.30

 

1.    Valg af dirigent: Erling Andersen vælges som dirigent. Erling berigtiger at indkaldelsen er sket i overensstemmelse med reglerne.

2.    Valg af 2 stemmetællere: Albert Riise og Ole Kveiborg vælges

3.    Bestyrelsen stiller følgende forslag:

Bestyrelsens søger bemyndigelse til at overdrage foreningens antenneanlæg til SmørumNet.

Formanden uddyber herefter det stillede forslag.

Formanden svarer på spørgsmål fra forsamlingen og forslaget bringes herefter til afstemning.

Der er 162 stemmer repræsenteret tilstede og afstemningen foregår skriftligt.

Der er 160 stemmer for forslaget, 1 der ikke har stemt og 1 blank stemme.

Forslaget er hermed vedtaget.

Mia Knudsen, referent.Hvad er der sket siden.

SmørumNet har efterfølgende afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet det i deres vedtægter er beskrevet at foreningens virkeområde, er Egedal kommune.


Det lykkedes desværre ikke bestyrelsen i SmørumNet at opnå det krævede flertal for vedtægtsændringen.


Bestyrelsen i GFSS håber dog stadig, at der findes en løsning, men at det bliver lidt senere.

Alternativt vil vi se på en anden løsning.
 

Kontakt

Du kan kontakte os her

Fejlmelding TV, Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00