Om Søndergaard Syd


Grundejerforeningen SøndergårdSyd blev dannet i 2005. Foreningen har til formål at varetage interesserne for beboerne i Søndergårdsarealets sydlige del; herunder at sørge for vedligeholdelse og drift af fællesarealerne og fælleshus som angivet i foreningens vedtægter.De første grunde på Søndergårdsarealet blev solgt i efteråret 2001 og overtaget af grundejerne i juli 2002 og allerede tre måneder senere flyttede de første beboere ind. I årene efter blev etape 2 udbudt og efter lidt stilstand under finanskrisen er ca. 332 boliger er nu beboet i SøndergårdSyd.

Der er også blevet bygget på nordsiden af søen, så der nu kun er en enkelt grund på Søndergårdsarealet, der ikke er bebygget. Nordsiden består overvejende af etageejendomme og har deres egen grundejerforening SøndergårdNord.

I 2016 bliver det længe ventede fælleshus opført og derefter overdraget fra Ballerup Kommune til de to grundejerforeninger, som sammen skal stå for driften.

Der er også blevet etableret grønne områder, legepladser, boldbane og senest en multibane med motionsredskaber og basket-/fodboldbane.

Kontakt

Du kan kontakte os her

Fejlmelding TV, Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00