Genbrugsplads


Genbrugspladsen findes ved Tueholmen og driftes af Grundejerforeningen Søndergaard Syd og Grundejerforeningen Søndergaard Nord, i et driftsfællesskab, da det pt. er Grundejerforeningen Søndergaard Nord, der er den juridiske ejer af genbrugspladsen.

På pladsen er der opstillet containere til deponering af affald, af forskellig karakter eks.
Pap.
Småt brandbart.
Stort brandbart.
Jern og metal.
Møbler.
Elektronik.
Batterier.
Haveaffald.

NYT (15/8-2018): Det er nu også muligt at aflevere de røde kasser med "Farligt affald" på pladsen og få en tom kasse med retur.

Pladsen er bemandet og er åbnet på flg. tider
Onsdag fra 16 - 18
Søndag fra 11 - 15

Det henstilles til at alle brugere af pladsen, bidrager til renligholdelse og at affald ALTID sorteres og deponeres i de rigtige containere. Det er i sagens natur FORBUDT at smide / henstille affald uden for porten til området.

Kontakt

Du kan kontakte os her

Fejlmelding TV, Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00