TV- Pakkepriser pr. måned gældende fra 1. januar 2019

 

Programafgift inkl. Service og administration

KODA / Copydan afgift

I alt

Grundpakke

152

48

200,00

Mellempakke

368

52

420,00

Fuldpakke

491

62

553,00

 

Der opkræves kvartalsvis forud for TV pakker.

Ved fraflytning i et kvartal, tilbagebetales indbetalt TV afgift ikke.

Rykker-takster:

1 Rykker

  100,00

Åbning efter lukning

999,00

  •  1. rykker udskrives efter overskridelse af betalingsfrist med 8 dage.
  • Der lukkes for signalet, når rykkerens betalingsfrist overskrides med 8 dage.
  • Betalingsfrist er 5 dage.
  •  Der kan først genåbnes for signalet, når eventuelt forfaldne afgifter, rykkergebyrer og genåbningsafgift er betalt.

Andre gebyrer

Gebyr  for tilslutning til kabeltv         599 
Gebyr for pakkeskift nedad  399
Gebyr for ekspeslevering af TV pakke    999


Der kan skiftes pakke pr. 1. januar, 1.april, 1. juli, 1, oktober

  • Ønske om pakkeskift, skal være meddelt bestyrelsen senest en måned før, det vil sige inden 1. december, d. 1. marts,1. juni, 1. september enten via mail eller ved benyttelse af formularen på siden "Bestil TV-pakke".
  • Opsigelse skal meddeles med samme vilkår som ved pakkeskift.
  •  Ved pakkeskift udenfor nævnte terminer og ved fraflytning, er følgende gældende.

a.  Ved fraflytning, refunderes for meget indbetalt pakkeafgift ikke.

b.  Ved ned gradering af TV pakke, refunderes for meget indbetalt pakkeafgift ikke

  •  Ved forgæves forsøg på pakkeskift, ved enten ingen hjemme eller forhindret adgang, opkræves pakkegebyr for hvert forsøg.
  • Alle priser er inkluderet 25 % moms, dog undtaget KODA/ Copydan beløbet som er fritaget for moms.
  • Ved manglende tilmelding til PBS opkræves et faktureringsgebyr på kr. 30,00

Cookies

Kontakt

Søndergaard Syd
Grundejerforening
Tlf.: 29 43 77 43
Kontakt: Klik her