Generalforsamling 2020 / 2021


Dokumenterne fra den afholdte ordinære generalforsamling afholdt d. 28. oktober 2021, ligger nu klar.

Se dokumenterne under fanebladet "Om foreningen"


Grundejerforeningen SøndergårdSyd blev dannet i 2005. Foreningen har til formål at varetage interesserne for beboerne i Søndergårdsarealets sydlige del; herunder at sørge for vedligeholdelse og drift af fællesarealerne og fælleshus som angivet i foreningens vedtægter.
De første grunde på Søndergårdsarealet blev solgt i efteråret 2001 og overtaget af grundejerne i juli 2002 og allerede tre måneder senere flyttede de første beboere ind. I årene efter blev etape 2 udbudt og efter lidt stilstand under finanskrisen er ca. 332 boliger er nu beboet i SøndergårdSyd.


Der er også blevet bygget på nordsiden af søen, så der nu kun er en enkelt grund på Søndergårdsarealet, der ikke er bebygget. Nordsiden består overvejende af etageejendomme og har deres egen grundejerforening SøndergårdNord.


I 2016 bliver det længe ventede fælleshus opført og derefter overdraget fra Ballerup Kommune til de to grundejerforeninger, som sammen skal stå for driften.


Der er også blevet etableret grønne områder, legepladser, boldbane og senest en multibane med motionsredskaber og basket-/fodboldbane.


Løse hunde

Vi oplever til stadighed, at hunde i området ikke føres i snor. Jf. ballerup kommunes generelle regler, SKAL hunde føres i snor. I folderen fra Ballerup kommune, der kan læses via dette link, kan man se, hvor der er områder for luftning af hunde uden snor.

https://ballerup.dk/sites/default/files/hundeluftning_-_her_maa_du_lade_hunden_loebe_frit_0.pdf 
   
 
Cookies

Kontakt

Søndergård Syd
Grundejerforening
Tlf.: 29 43 77 43
Kontakt: Klik her