Pakkevalgsbrev

Skulle du ikke have modtaget pakkevalgsbrevet fra YouSee, kan du her se et eksemplar.

Bor du i et af disse områder, 

Myrholmen 2 - 26 og 1 - 33

Vaseholmen 1 - 43

Søndergårds alle 160 - 198 

Kan pakkevalgsbrevet se sådan ud   

Du skal naturligvis være opmærksom på at den personlige kode der er vist, kun er et eksempel og kan derfor ikke benyttesBor du i den øvrige del af grundejerforeningen, kan Pakkevalgsbrevet se sådan ud  Her kan du se det Skema som er omtalt i pakkevalgsbrevet  
Nyt om TV-pakker!

 

Det blev på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. maj 2019, besluttet at grundejerforeningen ikke fremadrettet skulle administrere og opkræve for TV-pakker.

Fra 3.kvartal 2019 vil det være YouSee der administrerer og opkræver for TV-pakkerne.

Det betyder at alle der ønsker at aftage en TV-pakke, skal vælge den TV-pakke man ønsker at aftage. YouSee vil i slutningen af juni måned udsende at ”pakkevalgsbrev” der informerer om, hvordan man skal forholde sig.

Ud over den nye administrationsform, vil der også blive adgang til yderlig en TV-pakke. I dag har vi grundpakke, mellem- og fuldpakke.

Ud over de 27 kanaler der er i grundpakken, er der i mellempakken 10 ekstrakanaler og i fuldpakken er der 36 ekstrakanaler. Hvis man vælger en Bland Selv TV-pakke, kan man selv vælge disse 10 eller 36 kanaler, eller erstatte nogle kanaler med streamingtjenester eksempelvis HBO og Netflix.

I den nye TV-pakke er der 20 ekstrakanaler

 

For at I har mulighed for at se hvad der tilbydes af kanaler, vil alle husstande blive tilsluttet den store TV-pakke. Det sker senest d. 1. juli 2019, nogle er allerede tilkoblet, og TV-pakken vil være tilgængelig i juli måned eller indtil man har valg TV-pakke dog senest d. 31. juli 2019.

Det er aftalt at YouSee vil være i fælleshuset d. 16. juli mellem kl. 15 og 19, her vil du kunne få hjælp til bestilling af TV-pakke eller høre mere om Bland Selv TV-pakkerne og de muligheder der er

 

VIGTIGT!

Hvis du ikke tilmelder dig til en TV-pakke, vil der efter 31. juli 2019 blive afbrudt for signalet.

Den TV-pakke der vælges, vil blive opkrævet for hele 3. kvartal.

Er du forhindret i at vælge TV-pakke i juli måned, kan du sende en mail til Grundejerforeningens bestyrelse, så vil vi være behjælpelig tilmeldingen for dig

 

Løse hunde

Vi oplever til stadighed, at hunde i området ikke føres i snor. Jf. ballerup kommunes generelle regler, SKAL hunde føres i snor. I folderen fra Ballerup kommune, der kan læses via dette link, kan man se, hvor der er områder for luftning af hunde uden snor.

https://ballerup.dk/sites/default/files/hundeluftning_-_her_maa_du_lade_hunden_loebe_frit_0.pdf 
   
  
 
   

 
Cookies

Kontakt

Søndergaard Syd
Grundejerforening
Tlf.: 29 43 77 43
Kontakt: Klik her