Grundejerforeningen Søndergård Syd

 

Generalforsamling 2020


Grundet sundhedsmyndighedernes anbefaling omkring forhåndsregler i forbindelse med Covid-19, har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamlingen skulle ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af oktober måned, men udskydes med 6 måneder således generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned 2021.

 

Det budget der er fastlagt for 2020, fortsætter indtil det vil være muligt at fastsætte et nyt budget, hvorfor kontingentet fortsætter uændret.


 


På bestyrelsens vegne

Karsten Dueholm

Formand                                                                                         Måløv d.5. oktober 2020

  Grundejerforeningen SøndergårdSyd blev dannet i 2005. Foreningen har til formål at varetage interesserne for beboerne i Søndergårdsarealets sydlige del; herunder at sørge for vedligeholdelse og drift af fællesarealerne og fælleshus som angivet i foreningens vedtægter.
De første grunde på Søndergårdsarealet blev solgt i efteråret 2001 og overtaget af grundejerne i juli 2002 og allerede tre måneder senere flyttede de første beboere ind. I årene efter blev etape 2 udbudt og efter lidt stilstand under finanskrisen er ca. 332 boliger er nu beboet i SøndergårdSyd.


Der er også blevet bygget på nordsiden af søen, så der nu kun er en enkelt grund på Søndergårdsarealet, der ikke er bebygget. Nordsiden består overvejende af etageejendomme og har deres egen grundejerforening SøndergårdNord.


I 2016 bliver det længe ventede fælleshus opført og derefter overdraget fra Ballerup Kommune til de to grundejerforeninger, som sammen skal stå for driften.


Der er også blevet etableret grønne områder, legepladser, boldbane og senest en multibane med motionsredskaber og basket-/fodboldbane.


Løse hunde

Vi oplever til stadighed, at hunde i området ikke føres i snor. Jf. ballerup kommunes generelle regler, SKAL hunde føres i snor. I folderen fra Ballerup kommune, der kan læses via dette link, kan man se, hvor der er områder for luftning af hunde uden snor.

https://ballerup.dk/sites/default/files/hundeluftning_-_her_maa_du_lade_hunden_loebe_frit_0.pdf 
   


 
Cookies

Kontakt

Søndergaard Syd
Grundejerforening
Tlf.: 29 43 77 43
Kontakt: Klik her